Rozwój

Rozwój – wsparcie HR

„Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć.”
Albert Einstein

Coaching

Coaching on-the-job: interaktywny proces oparty na coachingu, mentoringu i obserwacji dnia pracy. Głównym celem jest doskonalenie i rozwój kompetencji menedżerskich lub sprzedażowych. Głównym celem procesu coachingu on-the-job jest  umacnianie klienta w jego decyzji, wspieranie w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby. Dzięki coachingowi klient ustala konkretne cele, harmonizuje swoje działania, podejmuje trafniejsze decyzje, pełniej korzysta ze swoich naturalnych umiejętności.

Coaching konfliktu: Wspieranie osób zaangażowanych w konflikt poprzez konfrontację, naukę nowych reakcji po mediacje pomiędzy stronami. Coach przede wszystkim nastawiony jest na ograniczenie strat, ale również pomaga zoptymalizować możliwości, które pojawiły się w wyniku powstałego konfliktu. Stara się przeobrazić konflikt w nowe spojrzenie, pobudzić kreatywność i zmotywować do zmian.

Team building i integracja

Każde szkolenie wyjazdowe stanowi obok aspektu edukacyjnego, integrację zespołu. Planujemy gry i zabawy integracyjne, spójne z tematyką szkolenia,  wzmacniające i rozwijające konkretne obszary wiedzy uczestników. Dzięki takiej formie zajęć zapamiętujemy i uczymy się przeszło o 80% wydajnej, niż przy udziale w zwykłym szkoleniu.

Współpracujemy z wieloma ośrodkami na Dolnym Śląsku, które wiedzą, że elastyczne podejście to najważniejszy element naszej współpracy.

Outplacement

W obliczu koniecznych zmian organizacyjnych pociągających za sobą zmianę struktury stanowisk proponujemy usługę outplacementu mającą na celu wsparcie Pracownika na etapie zmian  w odnalezieniu się w obecnych realiach rynku pracy oraz Pracodawcy w utrzymaniu dobrego wizerunku w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym.

Zakres działań:

  • Warsztaty przygotowujące pracownika do poruszania się na rynku pracy.
  • Test kompetencyjny z omówieniem.
  • Konsultacje indywidualne: analiza rozwoju kariery zawodowej, przygotowanie dokumentów aplikacyjnych.

Potencjał osobowościowy

Kluczem do sukcesów i szczęścia jest wykorzystywanie własnych silnych stron, a nie korygowanie wad.
Martin Seligman – profesor psychologii

Analizy behawioralne w oparciu o model Extended DISC, który wykorzystuje jako podstawę teoretyczną, czterostrefowy model ludzkich zachowań.  Analizy behawioralne służą wzbogaceniu działań związanych z obszarami:

  • Diagnoza talentów i ocena kompetencji.
  • Decyzje rekrutacyjne.
  • Zaangażowanie i satysfakcja pracowników.
  • Praca zespołowa, behawioralna mapa zespołu.

Każdy z nas ma swoje mocne strony, a ich poznanie pozwala na szybszy i efektywniejszy rozwój. Są takie zadania, które pracownicy nauczyli się wykonywać dobrze ale nie sprawiają im przyjemności. Pracownik, który wykonuje zadania z satysfakcją, niemal instynktownie jest zdecydowanie bardziej skuteczny i zaangażowany w pracę.

Talentów jest sporo. Dokładnie 34, tak twier­dzą badacze z amerykańskiego Instytutu Gallup’a, którzy przez dziesięciolecia prześwietlali ludzkie cechy, by wyłowić te naj­cenniejsze.

Assessment Centre / Development Centre

Centrum oceny i rozwoju służy weryfikacji kompetencji oraz potencjału zawodowego kandydatów i pracowników. Narzędzie wspomaga zarówno proces rekrutacji nowych pracowników, jak i rozwój mocnych stron oraz niwelowanie luk kompetencyjnych wśród zatrudnionego personelu. Wyniki uzyskane podczas sesji grupowych lub indywidualnych umożliwiają podjęcie trafnych decyzji personalnych oraz nakreślenie przyszłych działań pod kątem zdiagnozowanych potrzeb.

Skontaktuj się z nami i zwiększ swoje możliwości!